Din partner
inom brandskydd

Hultskär står för trygghet, engagemang & skräddarsydda lösningar – din pålitliga partner inom brandskydd.

Tjänster

Vi förebygger, utbildar och utrustar

För att förebygga brand är kunskap, engagemang och ett proaktivt arbetssätt avgörande. Vi på Hultskär Brand och Konsultation förstår vikten av att utbilda medarbetare i brandskydd och hjälpa företag att etablera en säkerhetsorganisation med en stabil kunskapsbas.

SBA

Systematiskt Brandskyddsarbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor, är det ägare eller verksamhetsansvarig till en byggnad som är ytterst ansvarig för att systematiskt och välfungerande brandskyddsarbete finns på er arbetsplats.

Utrymning

är alla redo för en nödsituation?

Säkerheten vid utrymning och hanteringen av nödsituationer är avgörande för att skydda människor och tillgångar. Vi erbjuder omfattande lösningar för att säkerställa optimala utrymningsvägar, tydlig skyltning och genomförande av effektiva utrymningsövningar.

SERVICE & UNDERHÅLL

Är utrustningen tipp-topp?

Vi inspekterar utrustning, larm och släcksystem noggrant för att säkerställa att de fungerar optimalt och uppfyller alla krav. Arbetet dokumenteras i en rapport som visar att allt har genomförts enligt de nödvändiga bestämmelserna.

Besiktning

Är din fastighet rustad för en kris?

Våra erfarna brandbesiktningsinspektörer utför en omfattande genomgång av din byggnad och dess brandrelaterade system.

Vi kontrollerar att brandlarm, brandsläckare, branddörrar, nödutgångar och andra brandskyddsanordningar är korrekt installerade, fungerar som de ska och uppfyller relevanta regler och föreskrifter.

Efter brandbesiktningen tillhandahåller vi en detaljerad rapport som sammanfattar våra observationer och rekommendationer. Vi förklarar tydligt eventuella brister eller områden som kan förbättras.

Vår målsättning är att hjälpa dig att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för både anställda och besökare.

Produkter

Har din fastighet 
det som krävs?

Oavsett om du behöver uppdatera din brandskyddsutrustning, installera nya säkerhetslösningar eller genomföra underhållsåtgärder, så kan du lita på att våra produkter är pålitliga och hållbara.

Branddörrar

Våra branddörrar och portar är tillverkade av högkvalitativa material och konstruerade för att hålla emot eld och rök. De aktiveras automatiskt vid en brand och stänger av brandsektioner för att förhindra att elden sprider sig. Vi erbjuder olika typer av branddörrar och portar, inklusive skyddsdörrar, rullportar och skjutportar, som kan anpassas efter dina specifika behov och krav.

Brandgardiner

Våra brandgardiner är en flexibel och effektiv lösning för att skapa brandavskiljning och begränsa brandspridning i öppna utrymmen. Dessa gardiner aktiveras automatiskt vid en brand och bildar en barriär som stoppar eld och rök från att sprida sig till andra områden.

Lås & beslag

Våra utrymningslås är designade för att vara lättåtkomliga och enkla att använda vid en nödsituation. Dessa lås möjliggör snabb utrymning genom att tillåta dörrar att öppnas utan att behöva använda nycklar, samtidigt som de fortfarande ger tillförlitlig säkerhet och förebygger obehörig åtkomst. Utöver utrymningslås erbjuder vi också brandklassade lås och beslag som är testade och certifierade för att motstå brand och begränsa brandspridning.

Brandlarm & Talat utrymningslarm

Vi levererar högkvalitativa brandlarmssystem som är skräddarsydda för att möta dina unika behov och krav. Våra larmenheter är utformade för att upptäcka rök, värme eller flammande brand och aktiverar omedelbart en varningssignal och talat meddelande som informerar om faran och instruerar till en säker utrymning. Med våra talat utrymningslarm kan du tryggt lita på att människor i byggnaden får tydliga och direktiv röstmeddelanden för att guida dem till närmaste utrymningsvägar. Detta bidrar till att minimera förvirring och ökar chansen för en snabb och säker evakuering.

Brandsläckare

Våra brandsläckare är lätta att använda och utrustade med pålitliga släckmedel som vätska, koldioxid eller pulver. Vår erfarna personal kan hjälpa dig att välja rätt brandsläckare baserat på dina specifika behov och anpassa lösningen för att säkerställa att du är redo att hantera en brand i din verksamhet. Vi erbjuder även regelbunden service och underhåll av brandsläckare för att säkerställa att de alltid är i optimalt skick.

Släcksystem

Våra släcksystem, inklusive Ansulex, är speciellt utformade för att erbjuda effektivt brandskydd i restauranger och kök. Vi förstår vikten av att snabbt och effektivt kunna hantera brandrisker i dessa miljöer, där fettbränder och höga temperaturer kan utgöra en allvarlig fara. Ansulex är en pålitlig och innovativ lösning som är utformad för att släcka branden effektivt och minimera skador. Detta kökssläcksystem använder ett specialformulerat släckmedel som snabbt kan kväva och kyla ner fettbränder, vilket hjälper till att förhindra spridning och begränsa skadorna.

Rökluckor

Rökluckor är viktiga komponenter inom brandskyddssystem och spelar en avgörande roll för snabb och effektiv rökutrymning vid en brand. Våra rökluckor är intelligenta och automatiserade, designade för att öppnas vid rökdetektering och underlättar snabb evakuering, minskar risken för rökskador och främjar brandsäkerheten. Vi erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa rökluckor som kan anpassas efter dina specifika behov och krav.

Vi samarbetar med välrenommerade leverantörer för att säkerställa att vi kan erbjuda det bästa inom brandskyddsteknik.

Om hultskär

Vi är din pålitliga partner inom brandskydd och erbjuder skräddarsydda lösningar för allt från fastighetsägare till verksamheter i fastigheterna. Med vår erfarenhet och engagemang arbetar vi för att skapa trygghet och säkerhet i dina lokaler.

Hör av dig!

Vår brandskyddsexpert Stefan svarar
gladeligen på alla dina frågor.

stefan@hultskar.se

0724 45 91 11